Castrol Transmax Manual 80W-90 là sản phẩm dầu hộp số tay có thể được sử dụng trong nhiều ứng dụng, bao gồm các hộp số tay có bộ đồng tốc yêu cầu loại dầu nhớt đạt tiêu chuẩn API GL-4.

TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT

  • API GL-4
  • SAE 80W-90
Xem >>> Phiếu an toàn hóa chất
Product Name Product Code Country/Region Language Date Business Type
Castrol Transmax Manual 80W-90 469576 Vietnam English (GB) 01 Jun 2021 N/A MSDS
Castrol Transmax Manual 80W-90 469576 Vietnam Vietnamese (VN) 01 Jun 2021 N/A MSDS