Castrol Aircol SR là dầu máy nén khí tổng hợp gốc polyalphaolefin (PAO) chất lượng cao được thiết kế cho các máy nén khí trục vít.

Sản phẩm này thích hợp cho các máy nén khí trục vít ngập dầu vận hành trong điều kiện khắc nghiệt với nhiệt độ khí nén rất cao (trên 100°C). Trong điều kiện các máy nén khí vận hành bình thường với nhiệt độ khí xả tối đa dưới 100°C theo định nghĩa của ISO 6743:2003, có thể dùng Aircol SR với thời gian thay dầu đến 8.000 giờ.